#LTLKosovo – Change Initiative

Krajem 2020. godine, Nova društvena inicijativa pokrenula je Linking Through Lenses – #LTLKosovo, program koji ima za cilj da ojača uticaj i domet kredibilnih glasova orijentisanih na dijalog, i na kraju doprinese promeni stavova prema multikulturalizmu među mladima na Kosovu . 

Program je angažovao grupu uticajnih ljudi, aktivnih na društvenim mrežama, kako bi preoblikovali polarizirajuće narative i fokusirali se na pozitivne priče o međuetničkim odnosima među zajednicama na Kosovu. 

Nastavljajući uspešnu kampanju koja je dovela u pitanje sveprisutne negativne narative i promovisala pozitivne poruke u vezi sa interakcijom među kosovskim zajednicama – #LTLKosovo Change Initiative nastavlja da radi sa grupom uticajnih ljudi koji će predstavljati i podržavati inicijative koje pružaju rešenja za pitanja lokalne zajednice. 

Aktivnosti #LTLKosovo Change Initiative će se fokusirati na rešavanje problema zajednice i pronalaženje rešenja, dok kampanja javne komunikacije ima za cilj da dopuni programske aktivnosti pružanjem vidljivosti i priznanja. 

 Šta možete očekivati od #LTLKosovo Initiative Changes: 

  1. MeetUps zajednice – na 7 različitih lokacija na Kosovu će obezbediti prostor za razmenu mišljenja i iskustava i identifikaciju problema u lokalnim zajednicama i pružiti informacije o tome kako LTL Challenges može pružiti podršku za svoja rešenja; 
  1. LTL izazovi – Pozivi za podnošenje predloga koji će tražiti kreativne ideje od grupa u zajednici – najbolje ideje će dobiti finansijsku podršku za implementaciju; 
  1. LTL Local initiatives –  Program pruža tehničku i materijalnu podršku za implementaciju 15 lokalnih inicijativa. 
  1. Nova medijska platforma koja omogućava brži i sveobuhvatniji pristup medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu, medijima i agencijama u Prištini, Beogradu i domaćoj čitalačkoj publici. 

Ovaj 20-mesečni projekat u okviru programa #LTLKosovo pokreće New social initiative (NSI) uz podršku  Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) preko Švajcarske Ambasade na Kosovu i Rockefeller Brothers Fund (RBF) 

Shares