Keni edhe 5 ditë kohë për t’i ndarë vizatimet tuaja

Afati për t’i derguar vizatimet tuaja është zgjatur deri më 25 shtator!

Duke pasur parasysh interesimin dhe numrin e njerëzve që morën pjesë në sfidën e dytë LTL, ne vendosëm të zgjasim afatin për publikimin e vizatimeve tuaja! Afati i fundit për paraqitjen e vizatimeve do të jetë 25 shtator.

Mos harroni, vizatoni/pikturoni diçka që tregon për marrëdhëniet pozitive ndëretnike. Ekipi LTL dhe influencerët do të përzgjedhin vizatimet më të mira dhe do t’i shpërblejnë me:

  1. Skuter elektrik,
  2. Orë intelegjente,
  3. Dritë unazore.

Bëni fotografi të vizatimeve tuaja, publikojini, etiketoni @ltlkosovo, @praselimi dhe @nsimitrovica. Përdorni #ltlkosovo në përshkrim. Sigurisht, është e rëndësishme që të ndiqni të tre profilet për të marrë pjesë në sfidë.

Eshtë e rëndësishme që profili juaj të mos jetë privat, në mënyrë që të mos humbasim postimin.

Shares