Linking Through Lenses: U mbajt puntoria e parë

U lansua Linking Through Lenses, një platformë për të promovuar tregimet pozitive në lidhje me marrëdhëniet e të rinjve në Kosovë.

Në periudhën e ardhshme, Linking Through Lenses do të punojë me 15 influencerë aktivë në mediat sociale të njohura për të ju ndihmuar të rinjtë të tregojnë veten e tyre në mënyrë kreative, mbrojnë veten nga tregimet negative dhe ndryshojnë perspektivën e tyre ndaj njëri-tjetrit. Në muajt e ardhshëm, LTL do të sjellë përmbajtje dixhitale që do të jenë të dukshme në Facebook, Instagram dhe TikTok. 

LTL Puntoria
Shares