Sharing love

Influencerët e LTL  Nora dhe Pajtim Smolica festuan vitin e ri me qytetarët tanë të moshuar …

Influencerët e LTL  Nora dhe Pajtim Smolica festuan vitin e ri me qytetarët tanë të moshuar … Ky ishte mesazhi qe Pajtimi na dha ‘’Përgjegjësia sociale nënkupton që individët, organizatat ose kompanitë veprojnë në interesin më të mirë të mjedisit dhe shoqërisë së tyre. Programi LTL dhe influencerët tanë motivojnë individët dhe organizatat për të ndihmuar njerëzit në nevojë dhe për të bërë një ndikim që do të kontribonte në ndryshime pozitive sociale.’’

Shares